Výrobní závod v Lipníku nad Bečvou

Img

Prodáváme původně výrobní závod na krmiva pro psy v Lipníku nad Bečvou, ul. Na kopečku 729.


Jedná se o kompaktní komerční areál obestavěný 2-3 m vysokou zdí. Prostory administrativní, prodejní, výrobní a skladové. Celkem 2549 m2. Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě s dostatečnou kapacitou a bezpečnostním zabezpečením na pult centrální ochrany. Přístup je pro kamióny ze severní a jižní strany nemovitosti dvěma menšími nákladovými rampami pro dodávky. Hlavní vstup je přes vlastní pozemek ze strany ulice. Budovy jsou přízemní i patrové. Patrové jsou vybaveny nákladovými výtahy. Jedná se o kompaktní objekt sestávající se z několika vzájemně propojených budov. Součástí je oplocená zahrada 920m2 a parkovací plocha se zelení před budovou má 521 m2 Přípojky: vodovodní, kanalizační, elektro 3x315A, 2xplynová DN100 a DN 40

Na požádání pošleme více fotek.