VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU

PRO DRINKS spol. s r.o.

735 61 Chotěbuz

Chotěbuzská 262

IČO: 253 81 113

DIČ: CZ25381113

podle ustanovení § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na uzavření

SMLOUVY O NÁJMU BUDOVY

Celý text veřejné soutěže můžete stáhnout. Nebo si jej přečíst na webových stránkách.